Integratieve psychotherapie in Amsterdam

Integratieve psychotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie (5-25 sessies).

Het belangrijkste uitgangspunt bij deze therapie is dat ieder mens uniek is en een eigen therapie op maat verdient.

Verschillende therapie technieken

Omdat de persoon centraal staat en niet de methode, maakt integratieve psychotherapie gebruik van technieken die uit verschillende theoretische kaders geput worden. Bij theoretische kaders kun je bijvoorbeeld denken aan: humanistisch, systemisch, transpersoonlijk, cognitief, gedragsmatig en psychodynamisch.

De client staat centraal

Jij staat dus centraal en de methode is slechts de manier om jou te begeleiden. Andere belangrijk uitgangspunt bij integratieve psychotherapie is dat ieder mens de energie en het vermogen in zich heeft tot verandering, heelwording en groei. De cliënt is de deskundige van eigen probleem en de oplossing daarvan.

De client weet het, kan het en doet het

De rol van de therapeut is het activeren, begeleiden en ondersteunen van de client in dit proces, zowel op bewust als op onbewust niveau.

Scroll to Top