Geregistreerd hypnotherapeut

Ik ben geregistreerd hypnotherapeut. Daarnaast sta ik vermeld in een aantal beroepsregisters. Hierdoor krijgen cliënten de therapie meestal vergoed.

Ik beschik ook over een klachtenregeling (zie onder).

Voor meer informatie over mijn werkwijze:

registratie als hypnotherapeut bij beroepsvereniging

Als hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 11028.

registraties als zorgverlener

De praktijk is met de naam “Praktijk voor Zelfonderzoek” geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum voor zorgverzekeraars Vektis en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgeverleners AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 900-44774 en de praktijk-AGB-code is 900-53471.

registratie als bedrijf bij de Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk voor zelfonderzoek geregistreerd met het KvK nummer: 530152310000

klachtenregelingen voor cliënten

Mocht u over iets ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (hypnotherapie.nl).
Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 403040R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht.

Scroll to Top